06 - 103 069 38

 

Tarief Particulieren

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Het tarief voor Budgetbegeleiding is inkomensafhankelijk en stellen we vast tijdens het kennismakingsgesprek.

Budgetcoaching per uur  € 45,-
Abonnement Budgetcoaching per maand € 60,-
Een abonnement sluit u voor minimaal 6 maanden af.